ZAKRES USŁUG

PROCESY SĄDOWE – przed sądami wszystkich instancji na terenie całej Polski
 
 • spory między przedsiębiorcami i osobami fizycznymi, z zakresu prawa cywilnego,
  o ochronę dóbr osobistych, prawa rodzinnego i prawa pracy
 • dochodzenie należności handlowych, niezapłaconych faktur i in.

 

WINDYKACJE

 • polubowne, sądowe i egzekucyjne dochodzenie roszczeń
 • sprawy w postępowaniu elektronicznym
 • dochodzenie roszczeń, bez konieczności kierowania pozwu do sądu
 • wezwania do zapłaty, pozwy do sądu oraz do egzekucji komorniczej

 

PRAWO CYWILNE – doradztwo w pełnym zakresie

 • sporządzanie: umowy zlecenia, darowizny, sprzedaży, przewozu, spedycji, najmu, leasingu, analizujemy umowy deweloperskie i umowy ubezpieczenia.
 • prawo spadkowe
 • przygotowanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych i gospodarczych w pełnym zakresie, także z zakresu współwłasności, lokalowe, eksmisyjne

 

PRAWO RODZINNE

 • prowadzenie i doradztwo w zakresie rozwodów i separacji, spraw alimentacyjnych, opieki nad dziećmi
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie i ustanowienie kuratora
 • sprawy o uznanie i unieważnienie uznania dziecka, pochodzenie dziecka przysposobienie

 

PRAWO HANDLOWE

 • doradztwo przedsiębiorcom: rejestracja działalności, zakładanie spółki, reprezentowanie Klientów w zakresie Krajowego Rejestru Sądowego, Urzędów Skarbowych, GUS, ZUS
 • doradztwo w zakresie prawa podatkowego i z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • kompleksowa obsługa prawna firm w pełnym zakresie: rozwiązywanie bieżących problemów prawnych przedsiębiorców, przygotowanie umów, zakładanie i likwidacja spółki, przekształcanie, dzielenie i łączenie przedsiębiorstw